有机肥设备

有机肥设备YH110

有机肥设备YH110

名称 规格 料斗容积 1.5m 主机重量 37吨 上部送风机 2.2KW 下部送风机 29KW 液压动力系统 11KW 料斗提升电机 2.2KW 开关门电机 0.55KW 出料电机 3KW 排风电机 3KW 喷淋泵 1.5KW 电加热 5KW 总功率

查看详情 +
有机肥设备YH95

有机肥设备YH95

名称 规格 料斗容积 1.5m 主机重量 30吨 上部送风机 2.2KW 下部送风机 25KW 液压动力系统 7.5KW 料斗提升电机 2.2KW 开关门电机 0.55KW 出料电机 3KW 排风电机 3KW 喷淋泵 1.5KW 电加热 5KW 总功率

查看详情 +
有机肥设备YH67

有机肥设备YH67

名称 规格 料斗容积 1m 主机重量 24吨 送风机组 21KW 液压动力系统 7.5KW 料斗提升机组 1.5KW 开关门电机 0.55KW 出料电机 3KW 排风电机 3KW 喷淋泵 1.5KW 电加热 5KW 总功率 43KW 运行功率 21KW 占地

查看详情 +

成功案例success case